Uncategorized

List Michała Gajewskiego, CEO Santander Bank Polska S A. Raport ESG Santander 2022

By March 7, 2022 No Comments

– jako joint bookrunner – wzięliśmy także udział w emisji 10- oraz 30-letnich zielonych obligacji Ministerstwa Finansów o wartości 2 mld euro. Środki z emisji obligacji przeznaczone są m.in. Na zrównoważone rolnictwo, niskoemisyjne środki transportu, energię odnawialną, parki narodowe, zalesienie i rekultywację hałd. Jako największy bank z kapitałem prywatnym w Polsce jesteśmy znaczącym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego. Zdajemy sobie sprawę z tej odpowiedzialności i nie unikamy jej.

Już obecnie wiele firm — w tym także my — prowadzi prace nad tym, aby w przyszłości odpowiednio zabezpieczyć swoje aktywa. Konieczne jest też projektowanie algorytmów zabezpieczeń odpornych na obliczenia kwantowe. W najbliższych latach skokowo rosnąca moc obliczeniowa będzie stwarzała całkowicie nowe możliwości. Będzie kolejnym, w którym na całym świecie będą rozwijane technologie płatnicze, na przykład oparte na biometrii tzn. Płaceniu odciskiem palca, tęczówką czy twarzą.

  • I wyniosły 197 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 1% do poziomu 108 mld zł, biznesowe o 11% do 89 mld zł.
  • Będzie dużym wyzwaniem dla Polski — wojna za naszą wschodnią granicą, słabnący wzrost gospodarczy, wysoka inflacja i kryzys surowcowy spowodują bardzo odczuwalne reperkusje dla firm i społeczeństwa.
  • Od 1999 roku członek Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA).
  • W konkursie Awards for Excellence doceniono wsparcie, jakiego udzieliliśmy osobom szukającym w Polsce schronienia w wyniku wojny w Ukrainie.

Prezes Zarządu, kieruje pracami Zarządu. Podlega mu Obszar Audytu Wewnętrznego oraz inne jednostki znajdujące się poza strukturą pionów, które nie są przyporządkowane innemu Członowi Zarządu oraz niestwarzające ryzyka istotnego w działalności Banku. Prezesowi również podlega Pion Prawny i Zapewnienia Zgodności.

Kontynuujemy prace nad usprawnianiem procesów związanych z uwzględnieniem ryzyk społecznych, środowiskowych i zarządczych, które z biznesowego punktu widzenia odgrywają coraz większą rolę. Udoskonalenie tych procesów pozwoli zwiększyć nasze zaangażowanie, chociażby w rozwój OZE w Polsce. Odpowiedzialna bankowość oznacza dla nas uwzględnienie szerszego i długoterminowego kontekstu działań. Chcemy, aby wzrost gospodarczy odbywał się na zasadach integrujących i zrównoważonych. By osiągnąć założone cele, przeciwdziałamy wykluczeniu finansowemu, wspieramy przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz ułatwiamy dostęp do edukacji i szkoleń, m.in.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych

Skupiamy się zatem na działaniach, które zapewnią bezpieczeństwo oraz pomoc dla naszych klientów oraz pracowników, by w jak najmniejszym stopniu odczuli negatywne skutki tej sytuacji. Aktywnie uczestniczymy we wdrażaniu wielu inicjatyw zaproponowanych przez instytucje rządowe, a ponadto inicjujemy własne działania. Zdajemy sobie sprawę, że to nie koniec. Jesteśmy instytucją, która ma wpływ na kształtowanie tzw. „nowej normalności” i będziemy działać tak, by była ona pozytywna dla naszych klientów, ale też dla całego społeczeństwa. Od stycznia 2023 roku pełni funkcję Członkini Zarządu kierującej Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej w Santander Bank Polska S.A.

Do obowiązków zarządu organizacji należy strategiczne planowanie i nadzór nad funkcjonowaniem stowarzyszenia. Ponadto, dzięki projektowi Różnosprawni, chcemy zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Realizujemy działania o charakterze edukacyjnym, które aktywizują i wspierają osoby z niepełnosprawnością w środowisku pracy. Konsekwentnie wspieramy i inwestujemy w zrównoważone projekty. Przypomnę, że byliśmy pierwszym komercyjnym bankiem, który w 2017 r. Wyemitował zielone obligacje o wartości 137,1 mln euro.

Rok wcześniej było to blisko 4,4 mln zł. Większość banków opublikowała już sprawozdania finansowe za
ubiegły rok. W dokumentach możemy znaleźć informacje m.in. O zarobkach
wypłacanych prezesom i członkom zarządów.

Ile zarobili prezesi banków w 2022? Więcej niż rok wcześniej. Lider może pochwalić się ponad 6 mln zł wynagrodzenia

Został członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), a od 1999 r. Do 2021 roku posiadał prawo do wykonywania zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii. Uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce i został członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR).

Służą temu też nasze produkty i usługi z profilem społecznym i środowiskowym. Jako pierwsi w Polsce pełniliśmy w konsorcjum rolę koordynatora i agenta podczas podpisania wspomnianej umowy kredytu ESG-linked. Bardzo ważnym elementem rozwijania naszej agendy odpowiedzialnej bankowości jest kultura organizacyjna.

Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska dołącza do zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2021 roku zarobki prezesów
banków były nieco niższe niż rok wcześniej, ale u rekordzistów i tak
świadczenia pieniężne przekroczyły 4 mln zł. Najwięcej zarobił prezes zarządu
Santander Banku Polska Michał Gajewski – ponad 4,7 mln zł – wynika z analizy
Bankier.pl. Autor komentarzy, poradników, artykułów i raportów o bankowości skierowanych zarówno do branży, jak i jej klientów.

Jak powiedział Jocko Willink, emerytowany Navy SEALs, „kiedy dzieje się źle, kiedyś wyniknie z tego trochę dobra”. Życzę nam wszystkim, aby także z tych trudnych i złych wydarzeń ostatnich lat w przyszłości wynikło coś dobrego. Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje we wszystkich placówkach i obsługujących indywidualny plan handlowy z amarkets klientów jednostkach centralnych Santander Bank Polska S.A. Zwiększamy liczbę obsługiwanych klientów, w tym tych cyfrowych. Rośnie także ich aktywność w kanałach zdalnych, które systematycznie poszerzamy o dodatkowe funkcje i procesy. Skutecznie realizujemy naszą strategię pomagania klientom w sukcesach.

Udzielamy kredytów oraz leasingów wspierających efektywności energetyczną. Zobowiązaliśmy się również nie finansować nowych bloków energetycznych opartych na węglu. Nie będziemy także kredytować nowych kopalni węgla – do 2030 r. Nastąpi całkowita redukcja ekspozycji banku wobec producentów węgla energetycznego. Obecnie nikt nie jest w stanie oszacować, jak długo obowiązywać będą ograniczenia ani jak trwałe będą ich gospodarcze skutki. Nie wiemy nawet, jak długo będzie trwał stan pandemii.

Jego wynagrodzenie wraz z dodatkami wyniosło łącznie 4,7 mln zł. Na drugim miejscu pod
względem zarobków znalazł się Cezary Stypułkowski, szef mBanku. Blisko 4,4 mln zł (w 2020 r. było to 4,8 mln zł). Mniej niż rok
wcześniej otrzymał także prezes handel parą walutową usdchf Banku Millennium – Joao Nuno Lima Bras Jorge. Jego wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami wyniosło 4,2 mln zł (rok
wcześniej 4,8 mln zł). Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce.

Grupa Santander Bank Polska I kw. 2023

Przeprowadziliśmy wiele inicjatyw wspierających uchodźców, naszych ukraińskich pracowników i klientów Banku. Była to pomoc finansowa, kursy języka polskiego, a także specjalna oferta produktów bankowych. Naszą zbiórkę charytatywną „Podwójna Moc Pomagania” w 2022 r. Ukierunkowaliśmy właśnie na pomoc Ukrainie.

List Michała Gajewskiego, CEO Santander Bank Polska S.A.

Obecne doświadczenia wskazują, że znacznie przyśpieszy cyfryzacja gospodarki. W naszym sektorze klienci coraz częściej wybierają bankowość internetową czy mobilną. Trend ten wzmacniają doświadczenia pandemii.

Polski sektor bankowy jest bardzo zaawansowany w rozwijaniu i udostępnianiu klientom usług opartych na botach, sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, a także najnowszych technologii dotyczących płatności. Globalnym trendem jest hiperpersonalizacja, centrum transakcji accentforex. opinie ekspertów na temat accentforex a to oznacza, że banki muszą dostarczać usługi wieloma kanałami zgodnie z potrzebą klienta. Informacje i usługi w każdym kanale muszą być na najwyższym poziomie — zarówno od strony oferty, jak też obsługi codziennego bankowania.

Firmy budowlane pod presją problemów testują wyjście awaryjne

Członek Komitetu Nominacji (od września 2019 – jego Przewodnicząca), Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności w Santander Bank Polska S.A. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W maju 2016 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK.

Leave a Reply